Voor wie?

Binnen de GBGGZ worden generalistische, klachtgerichte behandelingen geboden die volgens onderzoek de beste resultaten geven. Behandeling in de Basis GGZ is bedoeld wanneer er sprake is van relatief minder complexe problematiek. Hiermee wordt geduid op klachten die voor de eerste keer bestaan, korter bestaan dan 6 maanden en een beperkte tot matig storende invloed hebben op het dagelijks functioneren. Indien klachten (veel) langer bestaan dan 6 maanden, meervoudig zijn en een matige tot ernstig storende invloed hebben op het dagelijks functioneren dan is behandeling in de Specialistische GGZ geïndiceerd. U kunt bij mij alleen voor zorg in de GBGGZ terecht. Uw huisarts vermeldt op de verwijzing voor welke vorm van zorg hij u verwijst.

U kunt bij mij behandeld worden voor uiteenlopende psychische klachten als bijvoorbeeld angst en paniek, somberheid, slaapproblemen, onverwerkte rouw, trauma's, lichamelijke klachten waar geen (volledige) medische oorzaak voor gevonden wordt, terugkerende problemen in de interactie met anderen, zelfbeeldproblematiek, problemen in de impulsbeheersing.