BGGGZ
Vanaf 2014 wordt er binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). Binnen de Basis Generalistische GGZ valt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg en omvat de behandeling lichte tot matige psychische problematiek.

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.


Zorgverzekeraars
In 2022 zijn contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars (Achmea, ASR, Caresq, CZ, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ en ZenZ) voor de BGGGZ. De kosten van uw behandeling worden in dit geval rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Vanuit het basispakket is de vergoeding volledig. Houdt u er wel rekening mee dat iedere nederlander een minimaal algemeen eigen risico van 385 euro per jaar heeft. 

Bij ongecontracteerde zorg krijgt u aan het einde van de behandeling een rekening die u aan mij moet voldoen. De rekening moet u bij uw verzekering indienen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Heeft u een naturapolis dan ligt de vergoeding doorgaans tussen 60-80%. 


Verwijsbrief
Om vergoeding van uw ziektekostenverzekering mogelijk te maken is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. De verwijzing mag worden geschreven door een huisarts, psychiater of bedrijfsarts.Overige tarieven
Voor de maximale NZa tarieven 2022 verwijs ik u door naar de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg .

Het tarief voor supervisie bedraagt €120 per 45 minuten.


Verhinderd?
Als u verhinderd bent kunt u de afspraak 24 uur van te voren kosteloos afzeggen; als het korter van te voren is breng ik u 50 euro in rekening.