Het GGZ kwaliteitsstatuut
 
Per januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet (18+), verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
 
Op basis van een door GGZ Kwaliteitsstatuut opgesteld model wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt georganiseerd is, zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn en de kwaliteit van de behandeling is gewaarborgd.
 
Voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut verwijs ik u door naar deze link: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/About
 
Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier: