Intake 

Tijdens een eerste intakegesprek kunt u met mij kennismaken en kijken of u zich prettig voelt in mijn praktijk. Daarnaast zullen we tijdens dit gesprek uw klachten in kaart brengen. Vervolgens kijken we naar behandeldoelen en welke behandelvorm daar het beste bij aansluit. Soms zijn hiervoor twee of meer gesprekken nodig.
 

Duur en frequentie

De sessies vinden gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Duur van een behandeling voor enkelvoudige problematiek is gemiddeld 5 tot 10 sessies.

De duur van de gesprekken is 45 minuten.
 

Over mijn werkwijze

Voor therapie is het allereerst belangrijk om u veilig te voelen. We zullen in iedere fase van de behandeling kijken welke doelen wenselijk en haalbaar zijn. In kortdurende trajecten wordt gewerkt aan een bepaalde klacht of een beperkt aantal doelen. In langerdurende behandelingen staan meestal meer complexe klachten en bepaalde terugkerende patronen in uw klachten en gedrag centraal. Het is uiteraard van belang dat u zich begrepen voelt en dat u profiteert van de behandeling; dat zullen we regelmatig bespreken.

Wanneer u zich aanmeldt bespreken wij samen uw klachten en uw situatie. Op basis hiervan, soms gecombineerd met het gebruik van verschillende psychologische tests, zal een individueel behandelplan opgesteld worden, afgestemd op de persoon en de klachten. Ik streef naar een kortdurende oplossingsgerichte behandeling. Er wordt gewerkt vanuit verschillende (cliëntgerichte) methoden, waaronder oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en IPT. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse therapeutische methoden. Naast het gesprek kunnen dat ook oefeningen en huiswerkopdrachten zijn. Waar mogelijk zal in de behandeling gebruik gemaakt worden van e-health. Tussendoor en aan het eind van de behandeling wordt met u geevalueerd en zo nodig het behandelplan bijgesteld. Er is ook aandacht voor terugvalpreventie.

ROM: Routine Outcome Measerument. We vinden het belangrijk om het effect van uw behandeling te monitoren. We doen dit middels een beveiligde portal waarbij u voorafgaand en aan het eind van uw behandeling gevraagd wordt een klachtenlijst in te vullen. Deelname aan deze effectmeting geeft ons meer zicht op het effect van uw behandeling, maar is niet verplicht!

Ik ben BIG geregistreerd als GZ-psycholoog en lid van de beroepsverenigingen het NIP (www. psynip.nl) en de LVVP (www.lvvp.nl).

Een aantal relevante registraties:

Kamer van Koophandel 34386371
BIG nummer 39909550025 gz psycholoog